1 September 2014

Syekh Sayyid Quthb menuliskan dlm Kitabnya Ma'alim fi Ath-Thariq hal 332;

Syekh Sayyid Quthb menuliskan dlm Kitabnya Ma'alim fi Ath-Thariq hal 332;

#Seorang Mu'kmin akan memegang erat agamanya bagaikan menggenggam bara api.
ia berada di tengah2 masyarakat yang jauh dari agama, kehormatan, nilai-nilai luhur dan cita-cita yang tinggi, serta menyimpangnya mareka dari segala yang bersih, suci lagi indah

#Seorang Mu'kmin tidak peduli orang-orang mengejek sikapnya, mencemooh pendiriannya dan menertawakan nilai-nilai yang di anutnya.

#Seorang Mu'kmin tidak akan berkecil hati, bahkan ia akan berjiwa besar menhadapi mareka yang telah mengejek, mencemooh dan menertawakannya.

#Seorang Mu'kmin tersebut akan berkata kepada mareka pada hari akherat nanti sebagaimana perkataan Nabi Nuh a.salam salah satu Nabi Ulul 'Azmi yang bersinar dalam sejarah diantara para nabi-nabiyullah.
Berkatalah Nuh; "Jika kalian mengejek kami maka sesungguhnya kami akan mengejek kalian sebagaimana kalian mengejek kami" (Q.s Hud 38)

Wallahu a'lam.

No comments:

Post a Comment